• התחברות
 • סל הקניות 0

תנאי שימוש

דוקים מבית עת הדעת, מידע כללי ותנאי שימוש:

 1. מידע כללי

ברוך הבא לאתר האינטרנט דוקים מעת הדעת (להלן: "האתר"). אתר זה מנוהל ומופעל על ידי חברת עת הדעת מערכות חינוך בע"מ ("עת הדעת" ו/או "אנו"). "אתה" בתנאי שימוש אלו הכוונה היא לכל אדם ו/או גוף הנכנס ו/או משתמש באתר ("אתה" ו/או "המשתמש"), בין בתשלום ובין ללא תמורה שהיא. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן.

כניסתך לאתר והשימוש בו מבטאים את הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות. עת הדעת רשאית, ללא צורך במתן הודעה, לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר ושינויים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר. כניסה לאתר ו/או השימוש בו מבטאים את הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות על כל השינויים שנעשו בהם. אם אינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, כולם או מקצתם, עליך לחדול מלהשתמש באתר או בכל רכיב הימנו.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לגברים ונשים כאחת.

 1. תוכן האתר

דוקים, מרחב פתוח המארח מגוון פעילויות תכנים חינוכיים דיגיטליים לבית ולכיתה.

באתר מגוון חומרי למידה איכותיים הכוללים משחקים, יחידות לימוד, ספרים דיגיטליים, חוגים וסרטונים. התוכן מובנה וניתן להוראה וללמידה בכתה או באופן עצמאי  מהבית. האתר מהווה בית ליוצרי תוכן ויזמים בתחום החינוך – פה ניתן לשתף, למכור או לקנות תכנים, משחקים, יישומונים וכד'. שפותחו על ידי אנשי חינוך, סטודנטים מורים ותלמידים.

עת הדעת הנה חברה המציעה פלטפורמה להוראה בעידן הדיגיטלי וכן מערכת להסבת תכנים לעולם הדיגיטאלי. הפלטפורמה כוללת כלים לניהול הוראה, למידה והערכה בכיתה ומחוצה לה, כמו כן מאפשרת יצירת תכנים נוספים ע"י המשתמשים השונים תוך הכנסת העולם הטכנולוגי לעומקה של מעגל הלמידה – הוראה והערכה.

באמצעות אתר הדוקים החברה מספקת בין השאר, שירותי חנות מקוונת שתהווה פלטפורמה למכירת מוצרים למשתמשי הקצה כאשר אנחנו צופים שמשתמשי המערכת יהיו מורים, הורים ותלמידים ובעתיד גם בתי ספר (כגוף מרכז הרוכש או מאפשר רכישה של חבילות ספרים בצורה מרוכזת).

אופן הרכישה יכול להיות – באופן פרטי ע"י הורים, תלמידים,  או  מורים. על מנת להשתמש בתכנים הכלולים באתר, תצטרך להירשםכמשתמש . הרישום עצמו אינו כרוך בתשלום, אך מותנה במסירת פרטים אישיים. עליך למסור פרטים מלאים ומדויקים, מסירתם מהווה הצהרה מצידך על נכונותם. המינוי הוא אישי ואינו ניתן להעברה. רכישת המינוי אין בה כדי להקנות לך זכויות כלשהן בתכני האתר.

ניתן לבטל רישום בכל עת. אין בביטול כדי לבטל את חובתך לשלם עבור תכנים בתשלום שהזמנת טרם הביטול.

עת הדעת עשויה להשתמש בפרטים שמסרת על מנת לשלוח לך מעת לעת מידע בנושאים שונים, לרבות מידע פרסומי. עצם מסירת הפרטים מהווה הסכמה מצדך לאמור לעיל. עם זאת, הינך רשאי לבקש בכל עת להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה שלנו, עם משלוח הודעה לכתובת support@t2k.co.il.

כל משתמש רשום יכול לעשות שימוש בשירותי האתר כגון : לצפות בתכנים המוצעים באתר ללא תמורה, או לרכוש תכנים המוצעים בו למכירה או להעלות תכנים . ניתן לצפות בתיאור קצר של יחידת התוכן או בקטע לדוגמא, ללא תמורה, בחלק מהתכנים המוצעים למכירה.
ניתן לשלם באתר בכרטיסי האשראי המצוינים בו, או לבצע עיסקת אשראי טלפונית, בטלפון 073-277-4800. תשלום בכרטיס אשראי נעשה לפי כללי חברות האשראי, והינך מתחייב לקיימם. חיוב האשראי הינו מיידי, ואין אפשרות לבטלו.

לאחר השלמת התשלום, האתר יפיק קבלה. ביצוע התשלום באתר מהווה הסכמה מצד הרוכש הרכוש מסכים לקבל את הקבלה ו/או חשבונית ("תיעוד חוץ") בדרך ממוחשבת. חשבונית תופק רק אם המשלם ביקש זאת במועד הרכישה.

האספקה הנה דיגיטלית.

לרכישת מינוי מוסדי, יש ליצור קשר עם עת הדעת בכתובת dukim@t2k.co.il.

הרוכש מצהיר בזאת שהוא קורא ומבין עברית היטב ורשאי על פי דין להתקשר בהסכם זה. כמו כן, שכרטיס האשראי באמצעותו נרכש המינוי הוא בבעלותו, על שמו ובר תוקף. במידה והרוכש הינו בן פחות מ-18 שנים, מצהיר הרוכש שקיבל את אישור ההורה לביצוע עסקה זו.

הרוכש מצהיר בזאת שהוא בן 18 ומעלה, קורא ומבין עברית היטב ורשאי על פי דין להתקשר בהסכם זה. כמו כן, שכרטיס האשראי באמצעותו נרכש המינוי הוא בבעלותו, על שמו ובר תוקף.

 1. תנאי שימוש

המונח "תוכן" ו/או "תכנים" בתנאי שימוש אלו כוללים כל טקסט, קול, תמונה, סרט, סרטון וכן כל שילוב שלהם, עיצובם, עריכתם, ודרך הצגתם.

האתר וכן תוכן האתר הינם קניינה של עת הדעת ו/או צדדים שלישיים שהעניקו לעת הדעת את הרשות להשתמש בהם. כל זכויות הקניין וזכויות הקניין הרוחני, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים, סימני מסחר, פטנטים, בין אם רשומים ובין אם לאו, שייכים לעת הדעת ו/או לצדדים שלישיים כאמור. למשתמש אין ולא תהיה כל זכות באתר/או בתוכן המוצג באתר.

במידה והנך סבור שיש לך זכויות כלשהן ביחידת תוכן המופיעה באתר, נא הודע לנו ואנו נסיר אותה עד לברור מצב הזכויות.

הנך רשאי להשתמש באתר ו/או בתכנים המצויים בו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של עת הדעת ובכפוף לתנאי ההסכמה.

הנך רשאי להשתמש באתר ו/או בתכנים למטרות לא מסחריות בלבד. אין להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת באתר ו/או בתכנים לרבות בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה כאמור לצורך שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להפיץ , לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להחכיר, להשאיל או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות אחרים, כל חלק מהאתר ובכלל זה מהתכנים בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת.

חלק גדול מהתכנים הכלולים באתר נכתבו על ידי מורים וכותבי תכנים אחרים. כל זכויות היוצרים בכל יחידת תוכן שייכות לכותב/ת אותה יחידה אלא אם צוין אחרת במפורש בשוליה. ניתן להשתמש בתכנים לשימוש שאינו מסחרי בלבד, ואך ורק למטרות לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה, ע"פ כללי השימוש ההוגן המפורטים בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים תשס"ח, 2007.

יש לציין את שם המחבר ובעל זכויות היוצרים בכל מקרה של העתקה או שימוש בתוכן הכלול באתר.

אין לקשר לדפי ו/או תכני האתר ("קישור עמוק"), למעט לדף הבית של האתר. אין לערוך קישור לאתר (לרבות קישור לדף בית) מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או הפליה, מנוגדים לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. חל איסור להשתמש באתר ובתכניו לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. אינך רשאי להשתמש באתר באופן העלול להזיק לו, לתכנים המאוחסנים בו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר.

אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי עת הדעת.

אין להשתמש ברובוטים כלשהם (Robots), עכביש (Spiders), התקן אוטומטי אחר או תהליכים ידניים בכדי לבצע גישה לאתר ו/או לתוכן או בכדי להוריד כל אינפורמציה המוצגת בו.

 1. סימני מסחר

תנאי שימוש אלו אינם מעניקים לך רשות כלשהי להשתמש בשמה של עת הדעת ובסימני המסחר האחרים (בין אם רשומים ובין אם אינם רשומים) בהם היא עושה שימוש, לרבות בלוגו, בכל צורה שהיא ולכל מטרה שהיא ללא קבלת הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של עת הדעת.

 1. העדר אחריות

השימוש באתר זה הינו על אחריותך בלבד. האתר ובכלל זה התכנים וכל המוצג בו ניתנים לשימוש כמות שהם ("AS IS") ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת. על אף שנעשה מאמץ להבטיח את איכותו ודיוקו של האתר והתוכן המצוי בו יתכן כי נפלו בו טעויות או חוסר דיוקים. הינך מודע לכך כי לא ניתן להתאים את האתר ו/או התכנים לצרכיו של כל אדם ואדם ועל כן לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עת הדעת ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר והתכנים המוצגים בו, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לציפיותך ודרישותך, היותם מלאים, נכונים, חוקיים או מדוייקים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עת הדעת אינה מתחייבת שתכני האתר מתאימים לתוכנית לימודים מסוימת ואינה מציגה מצג כלשהו לגבי יעילותה, אמיתותה או דיוקה של יחידת תוכן כלשהי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עת הדעת ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת כי האתר נקי מפגמים ו/או שגיאות, וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ואינה אחראית להפרה של זכויות צדדים שלישיים. כמו כן עת הדעת אינה מתחייבת שהאתר לא יופרע, יתקיים בבטחה, ללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית.

 1. הגבלת חבות

בשום מקרה, אלא אם נדרש הדבר על ידי חוק שאינו ניתן להתניה, או שהוסכם כך בכתב, עת הדעת ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו לכל תוצאה שתנבע מהשימוש באתר או מהסתמכות עליו ועל התכנים המצויים בו לרבות נזקים ותקלות (בחומרה ובתוכנה). עת הדעת לא תשא באחריות כלשהי בגין אובדן או נזקים, לרבות אך לא רק נזקים כלכליים, אובדן הכנסות, רווחים  ו/או נזקים מיוחדים, עקיפים, תוצאתיים, אגביים ו/או לדמי נזק עונשין בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת.

 1. הפסקת גישה לאתר

עת הדעת שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא התראה מראש, להפסיק, להשהות או להגביל את גישתך לכל או לחלק מהאתר.

 1. שינויים באתר

עת הדעת רשאית, מעת לעת, לסגור, להשהות ולבצע שינויים באתר לרבות בתכנים המוצגים בו, בין אם באופן קבוע ובין אם באופן זמני, ללא מתן הודעה מראש. הינך מסכים לכך כי אין ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עת הדעת בהקשר זה.

 1. שיפוי

הנך מתחייב לשפות את עת הדעת, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש.

 1. סמכות שיפוט

על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. הסמכות המקומית תהא לבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו ולא לשום מחוז אחר.

 1. תמיכה, מידע לצורך התקשרות

בכל שאלה או הערה הנוגעות למדיניות זו או לאתר, אתה מוזמן ליצור עימנו קשר בדואל ב: dukim@t2k.co.il, או דרך דואר רגיל בכתובת: אבא הלל 23, רמת גן.

 

מדיניות  הפרטיות

עת הדעת מכבדת את פרטיות המשתמש באתר. מדיניות פרטיות זו מסבירה למשתמש, בין היתר, איזה מידע נאסף אודותיו, כיצד נאסף המידע ואיזה שימוש נעשה במידע זה.

מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

המידע אותו אנו אוספים:

מידע אישי הנוגע למשתמש – בחלקים מהאתר עת הדעת תבקש ממך לספק פרטים אישיים כדוגמת שמך הפרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל שלך, מספר הטלפון, עיסוקך ופרטים אישיים מזהים אחרים

מידע שאינו אישי הנוגע למשתמש – כדוגמת כתובת אינטרנט Address)  IP), סוג דפדפן, דפים שנצפו, שירותים שעניינו אותך, פרק זמן השהייה בדפים מסוימים, תאריך וזמן הביקורים ועוד.

השימוש במידע שנאסף יעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו.

שימוש בעוגיות (Cookies) וטכנולוגיות אחרות

עת הדעת נעזרת בטכנולוגיות כגון עוגיות"- (cookies) לצורך איסוף מידע אודות המשתמש. עוגיות הינן קובץ טקסט, הנשלח אל המחשב שלך ומעניק לדפדפן שלך זיהוי ייחודי . עת הדעת עושה שימוש בקבצי עוגיות וטכנולוגיות אחרות על מנת לשפר את איכות השירות שלה, לשם שמירת העדפות משתמש, שיפור תוצאות החיפוש ומעקב אחר מגמות שימוש ובכלל זה האופן בו המשתמש מבצע חיפוש. בנוסף, עת הדעת  עשוייה להתיר לצדדים שלישיים להציב עוגיות על גבי המחשב שלך. העוגיות של הצדדים השלישיים דומות לעוגיות של עת הדעת, אולם הן מגיעות משרתים הנשלטים ומפוקחים על ידי אותם צדדים-שלישיים, (כגון המפרסמים שלנו ושותפים נוספים), אשר משתמשים בעוגיות על מנת לאסוף  מידע לגבי השימוש שאתה עושה באתר.

באפשרותך לבחור שלא לקבל עוגיות, בין אם הגיעו מעת הדעת ובין אם מצדדים שלישיים. לשם כך אנא העזר בקובץ ה"עזרה" בדפדפן הרשת שלך, יחד עם זאת, תכונות ושירותים מסוימים של האתר עלולים שלא לפעול כהלכה אם הדפדפן מוגדר לחסום קבצי עוגיות.

כיצד אנו עושים שימוש במידע

עת הדעת ומי מטעמה משתמשים במידע הנאסף על מנת: 1) לשפר ולהתאים את האתר, התכנים והשירותים המוצגים בו, לצרכיך והעדפותיך האישיות 2) מטרות סטטיסטטיות כדוגמת סטטיסטיקות משתמש כלליות 3) איתור וטיפול בתקלות באתר 4) בדיקת אפקטיביות השיווק ושיווק האתר בקרב מפרסמים 5) מעקב אחר כניסות המשתמשים המגיעים לאתר באמצעות דוא"ל שיווקי המכיל קישורים לאתר זה 6) כדי ליצור עימך קשר בין אם על ידי עת הדעת ובין על יד מי מטעמה 7)  מטרות חוקיות אחרות, כל עוד הזהות האישית שלך אינה נחשפת באמצעות שימוש שכזה.

עת הדעת לא תעשה שימוש במידע אישי הנוגע למשתמש שלא למטרות המנויות במדיניות זו, ללא קבלת הסכמת המשתמש, למעט במקרים הבאים: 1) אם תפר את תנאי השימוש של האתר 2) אם עת הדעת תקבל צו שיפוטי המחייב גילוי של מידע אישי הנוגע למשתמש 3) בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך ובין עת הדעת 4) אם בכל מקרה בו עת הדעת תידרש לעשות כן על פי דין 4)  לשם מניעה של פעולות חשודות או כאלו שאינן חוקיות בין אם קשורות לעת הדעת ובין אם לאו 5) במקרה בו הבעלות בעת הדעת ו/או באתר תועבר לגורם אחר. 6) לשם הגנה על הזכויות, הנכסים, או ביטחונה האישי של עת הדעת ו/או חברות הקשורות לה ו/או המשתמשים האחרים באתר.

 

אבטחת המידע

עת הדעת הטמיעה אמצעים טכניים וארגוניים לאבטחת מידע. בעוד שאמצעים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי עת הדעת, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, עת הדעת לא מתחייבת שצדדים שלישיים בלתי מורשים לא יוכלו להכשיל אמצעים אלו, להיכנס ולעשות שימוש במידע לצורך מטרות לא ראויות, לרבות שימוש במידע השמור על מנת לזהות אותך אישית.